1 Kwietnia 2021 r. - Otwarcie Muzeum Lenina w Poroninie 9

MUZEUM LENINA
 
Poronin, 1 kwietnia 2021r.

Ponowne Otwarcie Muzeum po 31-letniej Przerwie

Po 31-latach od zawieszenia działalności z powodu niedofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Sztuki jednej z największej atrakcji turystycznej na Podhalu. Dzięki przyznanemu grantowi z Unii Europejskiej znów zostanie uruchomiona placówka kulturalna "Muzeum Lenina" w Poroninie. Uroczyste otwarcie odbędzie się dnia 1 kwietnia 2021r. o godzinie 15:00


Każdy z przybyłych gości otrzyma pamiątkowy breloczek !

---------------------

„W tych dniach przenieśliśmy się na lato w góry do wsi Poronin, 7 km od Zakopanego. Położona jest ona w pobliżu Tatr, 6-8 godzin jazdy koleją od Krakowa na południe - komunikacja zarówno z Rosją, jak i z Europą przez Kraków. Cokolwiek dalej od Rosji, ale nic nie poradzisz".
Lenin w jednym z listów napisanych na Podhalu

Pobyt Lenina w Poroninie i Białym Dunajcu łączy się z jego przyjazdem z Rosji do Krakowa dnia 19 czerwca 1912 roku. Na Podhalu mieszkał Lenin latem, a w Krakowie spędzał zimę.

"W TYM DOMU OD MAJA DO LISTOPADA 1913 I OD MAJA DO SIERPNIA 1914 MIESZKAŁ I PRACOWAŁ WŁODZIMIERZ LENIN" Taki napis widnieje na tablicy domu Teresy Skupień w Białym Dunajcu.

W Poroninie głównym ośrodkiem jest Muzeum Lenina. Trafić do niego łatwo. Stoi ono w pobliżu mostu drogowego i kolejowego, u stop zachodnich stoków lesistej Galicowej Grapy (962 m), w sąsiedztwie wiejskiego cmentarza. Przechodzimy przez most nad potokiem Poroniec i chodnikiem dochodzimy do bramy w stylu podhalańskim. Na wprost bramy, na tle panoramy Tatr, wznosi się pomnik Lenina, wykonany przez wybitnego rzeźbiarza prof. Szwarca. Pomnik jest wierną kopią oryginału, który teraz znajduje się w Galeria Sztuki Socrealizmu - Muzeum Zamoyskich  w Kozłówce.


Oryginalny pomnik Lenina znajduje się dzisiaj w Muzeum Zamoyskich

Na lewo od bramy widzimy budynek, w którym znajduje się świetlica dla miejscowej ludności, sala kina i biura zarządu Muzeum. Na prawo od bramy, niedaleko pomnika Lenina, w obszernym drewnianym domu, który dawniej był własnością górala Pawła Guta, mieści się Muzeum. W tym domu Lenin nie mieszkał, lecz często w nim przebywał i prawdopodobnie niejednokrotnie nocował. W domu Guta mieszkali rosyjscy emigranci-rewolucjoniści. Tu odbywały się zebrania polityczne, na których przemawiał Lenin. Wielki wódz rewolucji mieszkał niedaleko, w Białym Dunajcu. Zarówno do Poronina, jak i do Białego Dunajca przyjeżdżali z Rosiji członkowie Komitetu Centralnego Partii Bolszewików, aktywiści partyjni i posłowie do Dumy.

Między 1912 a 1914 rokiem, podczas pobytu w Krakowie, Poroninie i Białym Dunajcu, Włodzimierz Iljicz Uijanow-Lenin napisał 285 artykułów. Do Poronina i Białego Dunajca przybywały listy i gazety z całego świata w ilościach nieznanych dotychczas malutkiemu urzędowi pocztowemu.
Muzeum ma osiem sal, które obrazują historię życia i działalności Lenina. Pierwsza sala obejmuje lata 1870-1904, druga sala 1905-1912, trzecia 1912-1917, czwarta 1917-1920, piąta ostatnie lata
życia Lenina, rok 1921-1924. Trzy sale na piętrze zostały poświęcone: pierwsza działalności Józefa Stalina, druga osiągnięciom państw demokracji ludowej, w trzeciej zaś znajduje się biblioteka, ukazująca dorobek naukowy i publicystyczny Lenina i Stalina.W salach tych ustawiono 50 witryn i 30 gablotek. W sali siódmej 13 fotomontaży daje przekrój osiągnięć krajów demokracji ludowej, realizujących wskazania Lenina.
Muzeum zostało założone w 1947 roku "przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko.-Radzieckiej. Po objęciu Muzeum w 1949 roku przez Ministerstwo Kultury i Sztuki przywrócono budynkowi stan pierwotny z lat 1913—14. Wystawę w Muzeum zorganizował Wydział Historii Partiii przy KC PZPR.

Znaczna ilość artykułów leninowskich z okresu pobytu w Polsce poświęcona jest chłopstwu. Lenin wykazuje w nich ciężkie położenie ujarzmionych mas chłopskich i wskazuje drogę wyjścia z niewoli i nędzy.
 
Policja rosyjska miała nadzieję, że uda się jej schwytać Lenina podczas działań wojennych. Dowodzący wojskami rosyjskimi na froncie południowo-zachodnim otrzymał tajne instrukcje, nakazujące mu zaraz po zdobyciu Krakowa aresztować Lenina i odesłać do stolicy carskiej Rosji. Dnia 8 sierpnia 1914 roku żandarmi austriaccy aresztowali Lenina i odstawili do więzienia w Nowym Targu. Lenin zaraz po aresztowaniu, przesłał do dyrekcji policji w Krakowie depeszę protestacyjną następującej treści: „Tutejsza policja podejrzewa mnie o szpiegostwo. Mieszkam dwa lata. w Krakowie na Zwierzyńcu, ulica Lubomirskiego 51. Osobiście dawałem wyjaśnienia komisarzowi policji na Zwierzyńcu. Jestem emigrantem, socjal-demokratą. Proszę telegrafować do Poronina i do starosty w Nowym Targu dla uniknięcia nieporozumień".

W trzeciej sali Muzeum Lenina w Poroninie, w witrynie nr 22, gablotka 15, umieszczono fotokopie dokumentów związanych z ostatnimi dniami pobytu Lenina w Polsce. A więc doniesienie posterunku żandarmerii w Poroninie, brulion protokołu z przesłuchania Lenina i pisma urzędowe związane z uwięzieniem i zwolnieniem Lenina. Lenin po zwolnieniu wyjechał z rodziną do Berna w Szwajcarii.

Ludność Poronina i Białego Dunajca opowiada o pobycie Lenina. Z opowiadań tych wynika, że Lenin był człowiekiem pełnym dobroci, uprzejmym, kochającym dzieci i rozumiejącym biednego człowieka. „Fajny cłek, dobry pan. Rad, pozieroł ku halom i tamek chodził".


Spotkanie Lenina z Góralami na Podhalu

Dwa szkice malarza Kościelaka, których kopie znajdują się w Muzeum ilustrują te wypowiedzi. Z notatek, felietonów i artykułów zamieszczonych w lutym 1933 r. w gazetach krakowskich i poznańskich, a także z wypowiedzi dr Jadwigi Kowalewskiej-Łypacewicz („Głos Ludu" nr 322 z 1948 r.) można wnioskować, że Lenin chadzał nie tylko w okolice Poronina i Białego Dunajca, lecz i na wycieczki w Tatry. Wiadomo, że chodził latem 1913 r. na halę Gąsienicową, do Morskiego Oka. i na Rysy, że np. przy Morskim Oku nocował wraz ze swoimi towarzyszami nie w hotelu, lecz w skromniejszym schronisku, gdzie za nocleg płacono po jednej koronie od osoby. Z wycieczki tej nie powracano do Poronina furkami, lecz piechotą i zrobiono tego dnia około 60 km. Uczestnicy wycieczki byli „zmęczeni do ostateczności" i do swoich mieszkań dotarli późno w nocy. Wycieczkę prowadził tow. Bagocki, a Lenin często zwracał uwagę na różne punkty krajobrazu, którymi zainteresował się już podczas swoich poprzednich wycieczek. Zaciekawił go np. Mnich nad Morskim. Okiem, o którym słusznie twierdził, że jest bardzo podobny do góry o tej samej nazwie w Szwajcarii.


Lenin w Tatrach

"Wszyscy, a szczególnie Lenin, zachwycali się widokami różowiejących podczas zachodu słońca gór, kształtami, i kolorami niektórych skał, kontrastami pomiędzy ciemnym jeziorem, a szczytami, które płonęły jaskrawymi kolorami na śniegach". W drodze na Rysy przyłączyła się do nich wycieczka robotników krakowskiego klubu turystycznego. Robotników poruszyła bardzo jego obecność. Iljicz, jak zawsze, chętnie rozmaiwiał o robotnikami. W wycieczce tej brała udział Nadieżda Krupska, żona Lenina oraz Bucewicz, wówczas emigrant z rosyjskiej kolonii krakowskiej, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, który sprawozdania z tej wycieczki umieścił w radzieckim tygodniku „Ogoniok". Na Rysach znajdowała się wówczas jeszcze wycieczka czeska i węgierska. Wywiązała się wspólna rozmowa, podczas której Rosjanie twierdzili, że w Rosji gotują się ważne wydarzenia.


Znaczki pocztowe upamiętniające pobyt Lenina na Podhalu

Lenin lubił góry i często w nich przebywał, jak o tym wspomina dr Kowalewska-Łypacewiczowa. Spotkała go na zboczach Kościelca, idącego w kierunku schroniska na Hali Gąsienicowej z Borysem Wigilewem, kierownikiem stacji meteorologicznej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego na Hali Gąsienicowej. Wigilew należał do najbliższego otoczenia Lenina, utrzymywał stosunki z Polakami i pozostawił po sobie bardzo dobre wspomnienia.
 
Zdaniem dr Łypacewiczowej w czasie pobytu na Podhalu, Lenin był: rozmowny, łatwy, koleżeński. Miał przyjemny uśmiech i miłe, łagodne w rysunku usta. Był niewysoki, barczysty, miał oczy żywe i chłonące wszystko, twarz śniadą o wystających kościach policzkowych, małą, ściętą bródkę, akcentującą wyraz siły i uporu, bardzo wysokie białe czoło, czapkę wściskał głęboko na głowę, chodził często po Krupówkach w zawsze rozpiętym, ciemnym płaszczu. 


Góral o Leninie:
„Fajny cłek, dobry pan. Rad, pozieroł ku halom i tamek chodził"


Muzeum Lenina posiada parę płyt, na których został uwieczniony głos Iljicza. Po obejrzeniu Muzeum uczestnicy wycieczki mogą się udać do świetlicy i usłyszeć głos Lenina.


Poronin jest punktem wyjściowym dla dwóch pięknych, mało uciążliwych, natomiast dających ogromne zadowolenie pod względem widokowym wycieczek:
- do Zakopanego przez Gubałówkę
- do Bukowiny Tatrzańskiej przez Galicową Grapę


Szlaki im. Lenina z Poronina na Gubałówkę oraz do Bukowiny Tatrzańskiej
będą specjalnie oznakowane - zakończenie prac przed nowym sezonem letnim 2021r.


Oba te szlaki turystyczne ukazują panoramę Tatr. Powinno się z nich korzystać zarówno zimą na nartach, jak i latem podczas sprzyjającej pogody.

Poronin — Gubałówka — Zakopane

Niedaleko dworca kolejowego przekraczamy most na Białym Dunajcu i wspinając się wraz z czerwonym szlakiem w górę na grzbiet wzniesienia udajemy się zboczem góry na Wierch Grapa (973 m.), dalej zgodnie z czerwonym szlakiem udajemy się widokową trasą w kierunku Gubałówki. 

Poronin — Galicowa Grapa — Bukowina
Niedaleko Muzeum Lenina, z rozstaju szos Biały Dunajec-Bukowina, udajemy się wąską ścieżyną na wschód. Następnie przez lesiste zbocze (dość stromo) dochodzimy do rozstaju dróg polnych, skąd należy zawrócić na lewo. Po obejściu pierwszego lesistego pagórka wchodzimy na Galicowa Grapę (980 m). Galicowa Grapę nazywają górale również i Koślową Grapą. Widok z góry jest równie imponujący jak z Gubałówki. Na widnokręgu górują wspaniałe zębate granie Tatr Wysokich (Lodowy 2.630 m., Baranie Rogi 2.536 m. Łomnica 2.634 m. Kieżmarski 2.415 m). Widać również wyraźnie wapienne pasmo Tatr Bielskich, zakończone (Hawraniem {2.152 m) i Muraniem (1.890 m). Dostrzega się dobrze, choć w bocznym skrócie Rysy (2.499 m), Mięguszowiecki (2.437 m). Granaty (2.232 m) i Swinicę (2.301 m), a więc główne szczyty Tatr Polskich. Bardzo godną polecenia jest wyprawa z Galicowej Grapy do wsi Bukowina (1,5 — 2 godzin) wzdłuż grzbietu, ciągnącego się od Galicowej Grapy na wschód, przez Gliczarów Górny.
 
!!! UWAGA, TO BYŁ PRIMA APRILIS !!!

 


 

Komentarze do wpisu (9)

15 czerwca 2016

narody się kochają politycy przeszkadzają włodzimierz lenin przyjacielem polaków

27 marca 2017

mozna wytyczyc nowy szlak pieszo-rowerowy poronin galicowa grapa przez spisz po pienin via czerwony klasztor do sromowiec niznych.gdzies w połowie drogi ustawic sławojkę z desek i tablica o tresci TU SRAŁ LENIN W DRODZE DO PIENIN.

27 marca 2017

mozna wytyczyc nowy szlak pieszo-rowerowy poronin galicowa grapa przez spisz po pienin via czerwony klasztor do sromowiec niznych.gdzies w połowie drogi ustawic sławojkę z desek i tablica o tresci TU SRAŁ LENIN W DRODZE DO PIENIN.

27 marca 2017

w czasie tej ideologicznej wycieczki ze spiewem na ustach/na mel.pije kuba do jakuba/w poroninie na drabinie wiszą gacie po leninie,wiart je wieje w lewo w prawo a publicznosc bije brawo.oj leninie co robicie wy mi zoske uducicie.

27 marca 2017

w czasie tej ideologicznej wycieczki ze spiewem na ustach/na mel.pije kuba do jakuba/w poroninie na drabinie wiszą gacie po leninie,wiart je wieje w lewo w prawo a publicznosc bije brawo.oj leninie co robicie wy mi zoske uducicie.

28 maja 2017

Dobre:)

12 kwietnia 2022

Zamknijcie to bandyckie gówno. Ten przybytek powinien być zrównany z ziemią

20 maja 2022

https://newfasttadalafil.com/ - cialis online Prostate cancer Its the most common form of cancer in men besides skin cancer but only one in men die from prostate cancer. buy generic cialis online cheap Hilnsk Amoxil Causes Gallstones https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Taking Amoxicillin For Tooth Nerve

25 maja 2022

Мисс Марвел 1 сезон. Ms. Marvel. Мисс Марвел смотреть онлайн 1,2,3,4,5,6 серия Сериал Мисс Марвел смотреть онлайн бесплатно все серии Сериал Мисс Марвел смотреть онлайн

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl